Overslaan en naar de inhoud gaan
ijsselid-logo
Menu
Terug naar de zoekpagina
01-04-2014 Artikel

De eerste Slow Food markt in Zutphen

Voedsel is het belangrijkste product van de voedende IJssel. Dat lijkt vanzelfsprekend, want door de aanvoer van vruchtbaar sediment, de aan- en afvoer van water door kanalen en goede drainage, en de aanwezigheid van een lokale markt is er al eeuwenlang een welvarende landbouw. De distributie verliep via lokale markten, via productveilingen en door de reguliere handel. Vanaf het begin is de IJsselvallei met de voedselproductie en afzet opgenomen in het grotere geheel; de (inter-)nationale voedselmarkt.

De laatste jaren, vanaf de jaren negentig is er naast de gangbare voedselmarkt, ook een beweging op gang gekomen die de nadruk legt op lokaal, duurzaam en biologisch geproduceerde goederen waarvan de herkomst bekend en verantwoord is. Slow Food Nederland is een organisatie die dergelijke eisen stelt aan voedsel en haar grondstoffen. In de IJsselvallei bestaat al vanaf 2006 een afdeling; Slow Food IJsselvallei. Een aantal leden van Slow Food IJsselvallei heeft het initiatief genomen om via GoedGeboerd! streekmarkten te organiseren waarbij consumenten voor de food en non-food terecht kunnen die voldoen aan een Slow Food label.

De eerste streekmarkt van GoedGeboerd! werd gehouden op 30 maart 2014 in Zutphen. Maar waarom Zutphen?

Zutphen is als Hanzestad altijd al een handelsstad geweest. De stad kent vele verschillende markten waarvan de beide weekmarkten (donderdag en zaterdag, en nu dus de GoedGeboerd! markt) nog zijn overgebleven. Maar er was de Zaadmarkt (verbasterd van Zout), de Botermarkt, de Groenmarkt en veel meer. Misschien is Zutphen wat dat betreft vergelijkbaar met Deventer: productmarkten maar geen grote (jaar)markten zoals de veemarkt in Zwolle.

Aan de overkant van de IJssel ligt het stadsdeel de Hoven, eertijds de 'koolhof' van de stad. Daar vond de productie van de groenten plaats voor de inwoners van de stad. Het gebied is nu volgebouwd maar de oude bedrijvigheid is nog wel herkenbaar. Overigens, ook wat dat betreft lijkt de situatie in Zutphen op die in Deventer waar de Worp en Steenenkamer de tuinbouwgebieden waren van de stad.

Zutphen heeft een relatief grote vertegenwoordiging van organisaties op antroposofische, ecologische grondslag. Zutphen is het antroposofisch centrum van Oost-Nederland. In de oude Hanzestad zijn niet alleen antroposofische scholen en winkels te vinden, maar ook gezondheidscentra, tehuizen, en verzorgingscentra.De antroposofie doet haar intrede in Zutphen in de jaren vijftig met antroposofisch huisarts Bos. Hij komt in contact met grote groepen mensen met dezelfde levenshouding, waardoor het antroposofisch gedachtegoed snel groeit in Zutphen. In 1969 komt de eerste vrije lagere school in de Hanzestad. Snel daarna volgen andere instellingen en voorzieningen op antroposofische grondslag. Dat is ook een reden waarom Zutphen een uitgelezen plek is voor de GoedGeboerd! Markten.