Overslaan en naar de inhoud gaan
ijsselid-logo
Menu
Terug naar de zoekpagina
17-10-2013 Plek

Steenenkamer

De Steenenkamer is als tuinbouwgebied in de 18e eeuw tot ontwikkeling gekomen. De rivierklei afzetting en de relatief hoge ligging met goede ontwatering maakt de grond hiervoor geschikt. Aanvankelijk lagen de tuinbouwgronden buitendijks, waarbij de Oude IJssel de natuurlijke grens van het gebied vormde. Aan beide zijden van de Twelloseweg ontwikkelde zich gelijksoortige gebieden met de typische tuindersverkaveling. In de Steenenkamer is deze verkaveling nog grotendeels in haar oorspronkelijke vorm aanwezig, in de Worp heeft een sterke verdichting plaatsgehad ten behoeve van de woningbouw.
Later is een dijk om de Steenenkamer heen gelegd. Die dijk was voorzien van drie coupures waardoor de buitendijkse gronden goed bereikbaar bleven. Daarmee is Steenenkamer voor het eerst een echte 'kamer' in het landschap.

De naam Steenenkamer komt op de Veluwe vaker voor. Hij wordt in verband gebracht met de van steen gebouwde 'herenkamer' die aan een boerderij was gebouwd. Op gezette tijden kwam de eigenaar van de grond, de 'herenboer' hier logeren om zijn bezit te inspecteren. Reeds in 1545 stond er in dit gebied een 'stenen camer'. Waar precies is niet bekend. Mogelijkheden zijn het huis het Schol of de Ziele. Het buurtschap De Ziele dankt de naam aan de uitwateringssluis, de zijl, die hier heeft gelegen.