Overslaan en naar de inhoud gaan
ijsselid-logo
Menu
Terug naar de zoekpagina
26-01-2014 Blog

Biografie

IJsselID is bezig aan het tweede jaar en we gaan in ieder geval ook een boek(je), publicatie uitbrengen over de Biografie van de IJsselvallei. Geen wetenschap, geen journalistiek maar iets ertussenin, wetenschappelijke journalistiek. Onverwacht maar onverdacht. Niet volledig maar stukjes van het geheel.

Over de invulling heb ik (GH) - sommige voorstellen zijn nog niet in de projectgroep besproken - de volgende ideeen. Het boek gaat bestaan uit:

Een typering van de IJsselvallei aan de hand van 10 begrippen, sectoren, aandachtsgebieden. Dat zijn Natuur en Landschap, Agrarisch, Wonen, Infrastructuur, Industrie & handel, Water & veiligheid, Oorlog & conflict, Maatschappij, Cultuur & erfgoed en Recreatie & Beleving
Die begrippen willen we vertalen in 'fenomenen'. Dat zijn gebeurtenissen, periodes, verschijnselen, thema's, plekken die het gebied waar we het over hebben duiden en daarmee uniek maken. Voor de hand liggend voorbeeld: voor het thema maatschappelijke ontwikkeling brengen we de Moderne Devotie in beeld. De vertaling van cultuur en erfgoed, zijn de kastelen en buitenplaatsen.
Bovendien lichten we het thema toe aan de hand van activiteiten die (als dat relevant is) onderdeel waren van IJsselID. En als het lukt, verbinden we aan het geheel op aan een figuur, een mens, een persoon die dat fenomeen draagt. Een mogelijke 'drager' van de IJssellinie (thema Oorlog en conflict) is Pieter Kottier, de verliefde ingenieur van de linie.

Verder een beschrijving van de ontwikkeling van het gebied als een landschap met natuur en mensen

Maar er kan nog van alles bij: bijvoorbeeld een kunstenaar vragen op zijn/haar manier de IJsselvallei te verbeelden.

Ook moeten we de scenario-ontwikkeling, de IJsselID producten, de (andere) activiteiten een plek geven.

En dan is er nog de kaart van de IJsselvallei, ingevuld met plaatsen van betekenis en toekomstige betekenis.

Omdat we denken dat we een bijzondere biografie gaan schrijven, - bijzonder vanwege de benadering en de inhoud - willen we eind mei een studiebijeenkomst houden om de 'biografie-van-het-landschap' methodiek te bespreken met collega's, andere deskundigen in de academische en bestuurlijke wereld. Ook dat onderdeel gaat onderdeel vormen van de eindpublicatie

Dus
Biografie van de IJsselvallei
1. Over de Biografie van het landschap; het voorbeeld van de IJsselvallei
2. Een beschrijving aan de hand van fenomenen, IJsselID uitwerkingen, verbeeld door personen.
3. De IJsselvallei, ontstaan en ontwikkeling
4. Een kunstzinnige verbeelding van de IJsselvallei
5. De nieuwe kaart van de IJsselvallei

(juni 2015, Uiteindelijk hebben we de biografie anders uitgewerkt: een congres en twee boekjes over bewoners en beleid)