Overslaan en naar de inhoud gaan
ijsselid-logo
Menu
Terug naar de zoekpagina
07-11-2016 Artikel

CoP Landschapsbiografie ten einde

Op 10 november was een bijeenkomst gepland van de Praktijkgroep Landschapsbiografie / de CoP Landschapsbiografie over de biografie van de Kempense Heuvelrug in Oud-Turnhout. De eerste Landschapsbiografie in Vlaanderen. De biografie was opgesteld door Benno Strootman, thans Rijksadviseur Landschap in het College van Rijksadviseurs. Met een bezoek te plekke beloofde het een interessante bijeenkomst.

Maar de respons zowel vanuit Nederland als Vlaanderen bleef veel te laag. De bijeenkomst gaat niet door / is niet doorgegaan. 

Aan het niet doorgaan van de bijeenkomst hebben we de conclusie verbonden dat het blijkbaar niet is gelukt om de CoP in deze vorm, zo georganiseerd, tot een succes te maken.

Het idee van de CoP in het begin was om een aantal bijeenkomsten te organiseren waarbij professionals met verschillende achtergrond hun opvattingen en ervaringen konden delen over de theorie en vooral de praktijk van landschapsbiografie.
Na de eerste bijeenkomst op 16 december 2015 in Zutphen, ontstond al direct de behoefte aan een wat stevigere borging. Op 24 februari bespraken we in een kleine groep mensen die ook vanuit organisaties/overheden belangstelling hadden, een projectvoorstel waarvoor we vanaf toen probeerden ondersteuning te krijgen.
Op 31 maart 2016 hielden we een tweede bijeenkomst in Marle.
De derde bijeenkomst zou voor de zomer 2016 plaatshebben, maar doordat het maar niet lukte om groen licht te krijgen voor een ontmoeting in Noord Brabant, de zomer aanstaande was en het na de zomer ook weer even duurde voor alles in 'organisatiemodus' stond, konden we de bijeenkomst in Vlaanderen pas plannen voor 10 november. Al die tijd is het dus stil gebleven.

Dat is ongetwijfeld ook een reden voor het ontbreken van een respons. Het momentum is er niet meer.

Bovendien heeft de zoektocht om alles een sterkere organisatorische bedding te geven, via een concrete projectaanpak en financiering nog geen resultaat opgeleverd. De verwachtingen op dit punt zijn ook laag.

Kortom, het werd trekken aan een ......... . Maar mocht iemand anders de organisatie van de CoP willen oppakken, dan is er deze eerste ervaring.

Soms gaan dingen goed, soms minder goed.