Overslaan en naar de inhoud gaan
ijsselid-logo
Menu
Terug naar de zoekpagina
21-11-2015 Blog

Erfgoed en ruimtelijke inrichting

Erfgoed en ruimtelijke inrichting zijn twee sectoren die zich steeds beter tot elkaar zijn gaan verhouden. Om met Luiten / Joks Janssen te spreken: erfgoed evolueerde van 'sector' (apart, beschermen, monumenten) tot 'factor' (erfgoed vormt een factor in de ruimtelijke inrichting; is geld waard omdat erfgoed meer kwaliteit toevoegt dan nieuwbouw) tot 'vector': erfgoed is drager van ruimtelijke inrichting; verhalen geven stenen betekenis.
We mogen er dus, zeker na het succes van Belvedere, vanuit gaan dat erfgoed en ruimtelijk inrichting steeds meer naar elkaar zijn toegegroeid en dat de erfgoeddeskundige even makkelijk naar het verleden als naar de toekomst kijkt zoals de ruimtelijke ontwerper dat omgekeerd doet.

Dat blijkt niet het geval. Recent konden, op een prijsvraag over herbestemming van Rijkserfgoed, ontwerpbureaus intekenen. In de teams moest naast onderzoekende ontwerpvaardigheden voorzien zijn in de erfgoeddeskundigheid. Nadere analyse laat zien dat slechts 4 van de 99! inzendende teams over erfgoeddeskundigheid bleek te beschikken.
Wat is er aan de hand? Hebben ruimtelijke ontwerpbureaus inmiddels de erfgoeddeskundigheid voldoende geïncorporeerd in hun doen aan laten dat afzonderlijke expertise niet meer nodig is? Zijn de erfgoeddeskundigen weer terug in hun hok: kennis van erfgoed als een ding op zichzelf?
En waarom is dat zo?

De belangrijkste vraag is natuurlijk of we daarmee tevreden zijn en tevreden kunnen zijn. De Rijksdienst Cultureel Erfgoed heeft de vraag opgepakt en heeft opdracht gegeven aan WING om de relatie ruimtelijk ontwerp en erfgoed te verkennen en tot aanbevelingen te komen. Dat gebeurt door het interviewen van deskundigen als Jan Kolen, Joks Janssen, Marinke Steenhuis, Ytje Feddes en Aart Oxenaar en via twee workshopdagen.

IJsselID doet daaraan mee en wordt bovendien uitgenodigd omdat het een van de projecten is waarin het blijkbaar lukt om het verhaal van het gebied, het erfgoed te verbinden aan actuele gebiedsopgaven. Een opsteker, ook voor Stichting IJsselhoeven waaraan IJsselID schatplichtig is.

Excursie ENKA terrein, Master eerfgoedstudies