Overslaan en naar de inhoud gaan
ijsselid-logo
Menu
Terug naar de zoekpagina
21-06-2015 Artikel

Boekje 'Bewoners en Beleid'

Een van de opdrachten die IJsselID zich stelde was om door het uitvoeren van het project een beter zicht te krijgen hoe bewoners meer dan nu het geval is, verbonden kunnen worden aan de ontwikkelingen die in IJsselvallei plaatshebben. Participatie zoals dat eerder ging via inspraak en klankbordgroepen, het heeft allemaal de langste tijd gehad. De participatiemaatschappij - toch dat woord - vraagt om een veel grotere en andere betrokkenheid. Ook vraagt de de nieuwe Omgevingswet die de omgang met de omgeving, via de Omgevingsvisie regelt, om een andere omgang met bewoners.

Dat wat aan ontwikkeling plaatsheeft op het gebied van water, wonen, veiligheid etc etc, moet meer 'gedragen' worden door de bewoners en zelfs uitgevoerd worden door of in ieder geval met betrokkenheid van de belangrijkste belanghebbenden.

De grote vraag is, hoe doe je dat? Daar zijn overheden, - nationaal, provinciaal en gemeentelijk en alle organisaties die het beleid vorm moeten geven en uitvoeren, mee bezig.

IJsselID heeft altijd gezegd: de leefsituatie van bewoners, nu en straks moet daarbij het uitgangspunt zijn, de basis waarop nieuwe initiatieven gebaseerd moeten zijn.

Om die leefomgeving te kennen breng je de biografie van de plek met alle verhalen en beelden in kaart.

Die gedachten heeft IJsselID uitgewerkt in een klein boekje. Te krijgen via info [at] ijsselid.nl.