Overslaan en naar de inhoud gaan
ijsselid-logo
Menu
Terug naar de zoekpagina
04-10-2015 Artikel

kennisbijeenkomst Biografie van het Landschap

Op 9 oktober organiseert IJsselID een studiebijeenkomst waarbij een aantal benaderingen die afgeleid zijn van of refereren aan de Biografie van het Landschap worden gepresenteerd en besproken. U bent nog van harte welkom.

Kennisbijeenkomst Biografie van het Landschap

VRIJDAG 9 oktober 2015, 10.00 – 17.00 uur
Kunstenlab, Scheepvaartstraat 12, 7411 MB Deventer
Graag aanmelden via: landschapsbiografie [at] ijsselid.nl

Programma
9.30 Inloop

10.00 Welkom

Sjoerd Cusveller: introductie

10.15 CASE 1: IJsselID
Gerard Hendrix, geograaf en erfgoeddeskundige, projectleider IJsselID
IJsselID is een langlopend project om de waarden en betekenissen die mensen hechten aan de IJssel in kaart te brengen. IJsselID wil ontdekken wat bewoners en ondernemers belangrijk vinden en de verbindende schakel vormen tussen verleden, heden en toekomst, tussen bewoners, ondernemers en plannenmakers. (ijsselid.nl)

10.45 In gesprek met deelnemers
Eerste reactie: Martijn Horst, historisch geograaf, projectleider cultuurhistorie en landschap Cultuurland Advies

11.15 Koffiepauze

12.00 REFLECTIE 1: over de betekenis van de plek
Hans Koppen, cultureel geograaf
Wat maakt een plek tot een betekenisvolle plek? En, waarom willen we dat eigenlijk weten?

12.30 Lunch

13.00 CASE 2: Polderlab
Laura de Bonth, stedebouwkundige, oprichter en partner Urban Synergy
Polderlab onderzoekt maatschappelijk krachten om die te verbinden met actuele ruimtelijke opgaven in de polders om zo tot effectieve oplossingen te komen. Persoonlijke verhalen van agrariërs tonen hoe hun bedrijf en de polder zich hebben ontwikkeld: de problemen, de plannen en de perspectieven. (www.polderlab.nl)

13.30 In gesprek met deelnemers
Eerste reactie: Andries Middag, planoloog, beleidsadviseur LTO Noord

14.00 REFLECTIE 2: De landschapsbiografie: instrument voor onderzoek, planning en ont werp
Hans Renes, historisch geograaf, bijzonder hoogleraar Erfgoed van Stad en Land VU
De landschapsbiografie als notatie van een historisch gegroeide leefwereld van mensen, heeft verbazend weinig voet aan de grond gekregen in de ruimtelijke ordening. Waar liggen de aanknopingspunten en waar liggen de belemmeringen?

14.30 Theepauze

14.45 CASE 3: Canonkunst
Mieke Conijn, directeur Kunstenlab Deventer
Canonkunst richt zich op de historische verhalen en geschiedenissen van Overijssel die geen tastbare sporen hebben achtergelaten. Kunstenaars gebruiken deze verhalen en de plekken waar de verhalen aan verbonden zijn als basis voor nieuw werk in de openbare ruimte. De kunstenaar als landschapsbiograaf.

15.15 In gesprek met deelnemers
Eerste reactie: Anita Blom, specialist na-oorlogse architectuur en stedenbouw RCE

15.45 REFLECTIE 3:
Jan Kolen, archeoloog, hoogleraar Universiteit Leiden en directeur Center for Global Heritage and Development
Een terugblik en een vooruitblik op de biografie van het landschap

16.15 Bevindingen

16.30 borrel

Wierdenlandschap (Het Nederlandse Cultuurlandschap)