Overslaan en naar de inhoud gaan
ijsselid-logo
Menu
Terug naar de zoekpagina
20-10-2015 Artikel

Verslag Biografiebijeenkomst

Op 9 oktober 2015 organiseerde IJsselID een studiebijeenkomst over Landschapsbiografie. Na de ervaringen van het project met het verbinden van verhalen en beleid, wilde IJsselID nagaan hoe de landschapsbiografie was geƫvolueerd in de afgelopen, zeg 15 jaar.

Of zoals in de uitnodiging voor de bijeenkomst stond: "Het is tijd om inzicht te krijgen in de verschillende vormen van de landschapsbiografie en de verschillende doeleinden waarvoor een landschapsbiografie wordt geschreven. Dit inzicht willen we spiegelen aan de ervaringen in het domein van de ruimtelijke ordening waarbij de landschapsbiografie als een middel is gebruikt om de waarden en betekenissen die aan het landschap worden gehecht bij het planproces te betrekken."

Het werd een inspirerende dag. De 50 deelnemers leken van begin tot het einde geboeid door de presentaties en de discussies.

 

De kennisbijeenkomst biografie van het landschap verdient een vervolg.

IJsselID neemt het initiatief om op een drietal onderdelen verder te gaan.

1. De versterking van het landschaps-biografisch denken en doen in het onderwijs

We constateren dat het proces van ruimtelijk beleid en ruimtelijke ontwikkelingen gediend is bij de beschikbaarheid van data, conclusies, informatie die voorkomen uit de biografie van het landschap en de culturele biografie. Daarom is het allereerst zaak om de kennis en kunde van de omgang met de landschapsbiografie in het (hoger) onderwijs op de agenda te zetten. Dat begint met het verhelderen van de conceptuele basis voor de landschapsbiografie.
(initiatief Sjoerd Cusveller)

2. Verbindingen tussen de landschapsbiografie, de culturele biografie en het beleid

Er is een grote variatie in de methoden en praktijken die gebruikt worden bij het ophalen van verhalen, het verbeelden van de mentale landschappen, de manier waarop narratieven tot stand kunnen komen. Tijdens de studiedag bleek er - ook in de wandelgangen - behoefte aan uitwisseling groot. Dan gaat het om methodes, deskundigheid en vaardigheid, het proces als geheel, de positie van de biograaf/'narratiefmaker', etc. Voorgesteld wordt om een CoP (community of practice) in te richten met personen die kennis en vaardigheden op dit gebied willen delen en verdiepen.
(initiatief Gerard Hendrix, Joska van der Linde)

3. De landschapsbiografische praktijk: het toepassen van de biografie-methodiek in een concrete (nieuwe) casus

Willen we bewoners en beleid meer en tijdiger met elkaar verbinden en daarbij de praktijk van de landschapsbiografie, de culturele biografie en het narratief toepassen, dan is er behoefte aan een verdere verkenning in een concrete situatie. Is het mogelijk een beleidsontwikkeling of een programmatische opgave te selecteren en een probleemeigenaar te committeren? Doel is om in een gebied met de onderscheiden biografische methodes aan de slag te gaan.
(initiatief Sjoerd Cusveller/Gerard Hendrix)

 

Wilt u meedenken? Neem dan contact op met sjoerd.cusveller [at] gmail.com (Sjoerd Cusveller) en/of gerardhendrix [at] ijsselid.nl (Gerard Hendrix).